social
social
social
social
social
  • Sosyal Us
  • Sosyal Us
  • Sosyal Us
  • Sosyal Us
İtibar Yönetimi

Sosyal itibar yönetimi ile markanızınn sosyal medya mecralarında yer alan konuşulma durumlarını kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlarız. Mevcut konuşmalar için hedef kitle ile iletişime geçip, konuşulan durumlara dahil olurak markanızın prestijine verilmeye çalışılan herhangi bir zararı önlemeye çalışırız. Öncelikli hedeflerimizden birisi ise mevcut konuşulma oranını artırmak. Eğer marka sosyal mecralarda konuşulmuyor ise amacımız pozitif bir izlenim uyandırarak konuşulmasını sağlamaktır. Bu konuşulmaların takibi ile de Online İtibar Yönetimi'ni gerçekleştirmiş oluruz . Krizler ortaya çıkmadan önce duruma müdahale edip, daha kötüye gitmemelerini engeller; böylece markanızın kriz durumlarına daha hazırlıklı ve planlı bir biçimde müdahale etmesini sağlarız.